Taiwan Sausage 5pcs Boneless Leg Fried Chicken Powder LB Fuzhu FRIED WAN TAN Meat Floss French Fried ( Crinkle Cut ) My Choice Smoked Frankfurter Bead Curd 10pcs Mini Fish Burger Shao Mai (Yellow) Shao Mai (Green) Chicken Nuggets 1kg Dory Chop ZHA BAO ROLL Rice Ball (Peanut) Pork Ball (EN Gong Yuan) Pork Ball (Mushroom) Cuttlefish Ball Taiwan Sausage 20pcs Pastry 8 1/2 FuZhou Fish Ball